ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Ένα σεμινάριο εκπαίδευσης και ενημέρωσης παραγωγών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, διοργάνωση της ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, του Δήμου Κυθήρων και των αγροτικών συνεταιρισμών Λιβαδιού και Ποταμού θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στις 6 μ.μ. στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φράτσια Κυθήρων για ελαιοπαραγωγούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τη διάδοση της μεθοδολογικής προσέγγισης του προγράμματος.

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:

 - Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα οποία παράχθηκαν κατά τη φάση μελέτης της καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας των ελαιών με σκοπό την παραγωγή ελαίων με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες

 - Τη διάδοση των στόχων του προγράμματος και την παρουσίαση της ομάδας βασικών εμπλεκόμενων φορέων του τομέα ελαιοπαραγωγής (Olive Oil MED Cluster) σε υποψήφιους συμμετέχοντες και το ευρύτερο 

Παρακαλώ για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, πατήστε εδώ: https://aristoil.interreg-med.eu/index.php?id=10164

 

Aristoil training seminar in Kithira, Greece

A training seminar for olive oil producers and other stakeholders, organized by EGTC Efxini Poli, Kithira municipality and the agricultural co-operatives of Livadi and Potamos, will be held on the 4th of April at 6 pm in the Municipal Conference Hall in Fratsia Kithira, for olive oil key actors to disseminate the project’s methodological approach.

The objectives of this event include:

- Presentation of the results, which were produced during project’s studying phase concerning cultivation, harvesting and processing of olives for the production of health claim olive oil

- The dissemination of the project’s objectives and the presentation of the olive oil MED Cluster to olive oil sector key actors and the wider public.

Please confirm your participation here: https://aristoil.interreg-med.eu/index.php?id=10164