ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ

Εσπερίδα εκπαίδευσης και ενημέρωσης παραγωγών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, διοργάνωση της ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στις 6 μ.μ. στο Εκθεσιακό κέντρο Olive Fabrica στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας για ελαιοπαραγωγούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τη διάδοση της μεθοδολογικής προσέγγισης του προγράμματος.

Οι βασικοί στόχοι της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:

- Την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα οποία παράχθηκαν κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας δύο Κέντρων Πιστοποίησης Υγειοπροστατευτικού Ελαιόλαδου στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία και ελαιοποίηση, την αποθήκευση και τη μεταφορά.

- Τη διάδοση των στόχων του προγράμματος και την παρουσίαση του Συνεργατικού Σχηματισμού για την Παραγωγή Υγειοπροστατευτικού Ελαιόλαδου (Olive Oil Health MED Cluster) σε υποψήφιους συμμετέχοντες και στο ευρύτερο κοινό.

Training seminar for olive oil producers and other stakeholders

A training seminar for olive oil producers and other stakeholders, organized by EGTC Efxini Poli, will be held on the 16th of May at 6 pm in Expedition Centre Olive Fabrica, Agios Matheos in Corfu, for olive oil key actors to disseminate the project’s methodological approach. The objectives of this event include:

- Presentation of the results, which were produced during project’s studying phase concerning cultivation, harvesting and processing of olives for the production of health claim olive oil

- The dissemination of the project’s objectives and the presentation of the olive oil MED Cluster to olive oil sector key actors and the wider public.