SPORAZUM O SURADNJI NA PROMOCIJI I UPRAVLJANJU NEFORMALNE UDRUGE Aristoil Mediterranean Healthy Olive Oil Cluster

Identifikacija i kontakt
Napominjemo da registracijom za ovaj događaj (a time i klikom na gumb ""PRIJAVI"" na posljednjoj stranici) potvrđujete da ste pročitali sljedeći izvadak iz GPDR-a i dali ARISTOIL projektnim partnerima vašu izričitu suglasnost za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka ,

Prikupljanje osobnih podataka namijenjeno je isključivo u svrhu organiziranja i vođenja događaja. ARISTOIL se obvezuje poštivati ​​i štititi privatnost prikupljenih osobnih podataka. Projektni partneri smatraju vaše osobne podatke povjerljivim informacijama i nikada ih neće priopćiti trećim stranama.

ARISTOIL obrađuje vaše osobne podatke isključivo u skladu s Uredbom (EZ) br. 2016/679 od 27. travnja 2016. godine.

Informacije se mogu distribuirati elektroničkim putem ili na papiru, putem potpisne liste u interesu dokazivanja vašeg sudjelovanja kontrolnim tijelima koje financira EU.

Imajte na umu da ćete prisustvovati događaju na kojem se mogu snimati fotografije i / ili audiovizualne snimke. Prisustvovanjem na ovom događaju, prihvaćate fotografiranje i snimanje. Također ste suglasni da gore navedene fotografije, video ili zvučni zapisi mogu biti korišteni, reproducirani, distribuirani i priopćeni javnosti putem programa Interreg MED za bilo koju svrhu na web stranicama ili drugim informacijskim alatima, kao što su društveni mediji, elektroničke ili tiskane publikacije.
Geografska lokacija
Profesionalna identifikacija sudionika
Participation consent
SPORAZUM O SURADNJI NA PROMOCIJI I UPRAVLJANJU NEFORMALNE UDRUGE
Aristoil Mediterranean Healthy Olive Oil Cluster

Vizija Aristoil klastera: Grupa proizvođača i ključnih dionika, uključeni u proizvodnju i distribuciju maslinovog ulja sa povišenim udjelom fenola i dokazanim pozitivnim djelovanjem na zdravlje sukladno regulativi Europske komisije (EK) broj 1924/2006 o zdravstvenim iskazima na prehrambenim proizvodima te trženje istog na način da svi donici imaju financijske koristi od istog.

Aristoil klaster je rezultat suradnje partnera ARISTOIL Interreg MED projekta koji je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Interreg MED program 2014-2020. Partnerstvo čine iduće organizacije: GRČKA - EGTC Efxini Poli (vodeći partner), Regija Peloponez, i Sveučilište u Ateni; ITALIJA - EuroMediteranski centar za održivi razvoj (Svi,Med), Regija Ragusa; ŠPANJOLSKA - Sveučilište u Cordobi, Provincijska uprava Malaga; HRVATSKA - Sveučilište u Splitu; CIPAR - Aristoleo LTD I Regionalna razvojna agencija Larnaca-Farmagusta.
Cilj projekta je oformiti Aristoil klaster za promociju Mediteranskog maslinovog ulja sa pozitivnim učinkom na zdravlje te omogućiti ključnim dionicima međunarodnu suradnju na području Mediterana pružajući podršku u razmjeni informacija, znanja i tehnologije.

Kroz projekt, lokalni Aristoil “živi laboratoriji” (Living Lab) osnovani po metodologiji četverostruke ovojnice će podržati rad Aristoil Klastera te će pružati informacije o promidžbenim događajima i aktivnostima, mogućnostima trženja maslinovog ulja sa pozitivnim učinkom na zdravlje te informirati ključne dionike o aktivnostima Aristoil klastera.
Svrha Aristoil klastera je osnažiti lokalne, regionalne i nacionalne kapacitete za unaprjeđenje kvalitete i zdravstvenih karakteristika maslinovog ulja sa pozitivnim učinkom na zdravlje te povećati konkurentnost proizvodnje i distribucije istog. Nadalje, klaster će uvesti sustav osiguranja kvalitete proizvodnje i proizvoda koji će jamčiti pouzdanost proizvodnog procesa te visoku kvalitetu proizvoda.

Klaster okuplja iduće ciljne skupine:
- Proizvođače maslina i maslinovog ulja, uljare,
- specijalističke tvrtke za standardizaciju i laboratorijsko testiranje,
- tvrtke koje se bave pakiranjem, skladištenjem i otpremom roba,
- te druge javne i privatne institucije te znanstveno-istraživačke organizacije sa iskustvom u sektoru proizvodnje, plasmana i istraživanja maslinovog ulja.

Temeljne aktivnosti Aristoil MED Health Olive Oil klastera su:
1. Pružanje usluga usmjerene povećanju tržišne vrijednosti proizvoda članova klastera,
2. međunarodna suradnja kroz instituciju međunarodnog klastera za maslinovo ulje,
3. povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva,
4. međunarodna promocija Ekstra-djevičanskog maslinovog ulja sa dokazanim pozitivnim učinkom na zdravlje (Zdravstveni iskaz vezan uz razinu polifenola u maslinovom ulju),
5. predstavljanje članova klastera na inozemnim tržištima
6. istraživanje i razvoj te
7. podrška u aktivnosti transfera tehnologije za proizvodnju maslinovog ulja sa povećanim udjelom polifenola.

Predstavnici ciljnih skupina koji su aktivni u radu klastera i lokalnih „živih laboratorija“ će imati prioritet u vidu vidljivosti, promocije i zastupljenosti vlastitih proizvoda u komercijalnim aktivnostima klastera.
Potpisom ovog sporazuma, iskazujemo spremnost da se uključimo u aktivnosti Aristoil klastera, koji djeluje u skladu sa smjernicama za proizvodnju maslinovog ulja sa povećanim udjelom polifenola (D2.4.8 - https://aristoil.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/important-tools-and-guidelines-for-producers-and-olive-oil-sector-key-players/te gore opisanim ciljevima.