ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟN ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CLUSTER) ARISTOIL MED ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Στοιχεία επικοινωνίας
Λάβετε υπόψην σας ότι συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα (και συνεπώς κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ" στην τελευταία σελίδα) επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει το παρακάτω απόσπασμα σχετικά με το GPDR και δίνετε στους συνεργάτες του ARISTOIL PROJECT τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών προορίζεται μόνο για τον ρητό σκοπό της οργάνωσης και διαχείρισης της εκδήλωσης. Το ARISTOIL PROJECT δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγονται. Οι εταίροι του έργου θεωρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά στοιχεία και δεν θα τα κοινοποιούν σε τρίτους.

Το ARISTOIL PROJECT επεξεργάζεται αυστηρά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαδοθούν ηλεκτρονικά ή σε χαρτί, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμετοχή σας με τον κατάλογο υπογραφής στα συστήματα ελέγχου που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Γεωγραφική θέση
Επαγγελματικά στοιχεία
Κείμενο πρωτοκόλλου
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟN ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CLUSTER) ARISTOIL MED ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Aristoil Μεσογειακός Συνεργατικός Σχηματισμός για το Υγειοπροστατευτικό Ελαιόλαδο (Aristoil MED Healthy Olive Oil Cluster)

Στόχος του συνεργατικού σχηματισμού: Η δημιουργία μία ομάδας παραγωγών και εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή έξτρα παρθένου υγειοπροστατευτικού ελαιόλαδου, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτίωση των προϊόντων τους, με βάση τον ισχυρισμό υγείας (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα) και την προώθησή τους με τρόπο τέτοιο που θα επιφέρει εμπορικά και οικονομικά οφέλη.

Ο συνεργατικός σχηματισμός Aristoil είναι τον αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων και της συνεργασίας των εταίρων του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Aristoil Interreg MED, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014-2020. Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από την Ελλάδα: ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την Ιταλία: το ΕυρωΜεσογειακό Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Svi.Med) και η Ελεύθερη Δημοτική Κοινοπραξία της Ραγούσα, από την Ισπανία: το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και η Επαρχιακή Κυβέρνηση της Μάλαγα, από την Κροατία: το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ και από την Κύπρο: το Aristoleo LTD και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΑΝΕΤΕΛ). Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός συνεργατικού σχηματισμού για την παραγωγή υγειοπροστατευτικού ελαιόλαδου έτσι ώστε να γίνει δυνατή η δικτύωση και συνεργασία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, στηρίζοντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και εμπειρίας. Οι άτυπες τοπικές ομάδες παραγωγών (living labs) του προγράμματος Aristoil, τα οποία δημιουργήθηκαν τοπικά ως μία καινοτόμος μεθοδολογία για την εμπλοκή της τετραπλής έλικας εμπλεκόμενων φορέων, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την ανάπτυξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Aristoil. Πληροφορίες πάνω σε νέες ευκαιρίες της αγοράς, εκθέσεις, σεμινάρια, ζήτησης και άλλων ιδεών ρέουν εντός του σχηματισμού.
Ο στόχος του συνεργατικού σχηματισμού είναι η ενδυνάμωση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας και των ιδιοτήτων του ελαιόλαδου, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων ελαιόλαδου, σε κάθε φάση της παραγωγής και διανομής. Στοχεύοντας σε καταναλωτές, θα τους προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη τους στα προϊόντα που αγοράζουν.

Ο συνεργατικός σχηματισμός (CLUSTER) μπορεί να περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
- Καλλιεργητές - ελαιοπαραγωγούς
- Ελαιοτριβείς
- Τυποποιητές
- Επιχειρήσεις διακίνησης και σημεία πώλησης
- ΜΚΟ, δημόσιοι και επιστημονικοί φορείς με ειδίκευση στην ελαιοπαραγωγή

Οι βασικές δραστηριότητες του Aristoil Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού για το Υγειοπροστατευτικό Ελαιόλαδο (Aristoil Mediterranean Healthy Olive Oil Cluster) περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Προσφορά υπηρεσιών στους ωφελούμενους έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπορική αξία των προϊόντων που προωθούνται
2. Διεθνείς συνεργασίες μέσω της εγκαθίδρυσης και την υποστήριξη του διεθνούς συνεργατικού σχηματισμού για την ελαιοπαραγωγή
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας
4. Διεθνής προώθηση τους Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου με ενισχυμένη υγειοπροστατευτική δράση (ισχυρισμός υγείας σχετικός με πολυφαινόλες)
5. Εκπροσώπηση του συνεργατικού σχηματισμού στις διεθνείς αγορές
6. Έρευνα και ανάπτυξη
7. Μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή ελαιόλαδου

Εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων προερχόμενοι από κάθε άτυπη τοπική ομάδα ελαιοκαλλιεργητών, παραγωγών ελαιόλαδου, τυποποιητών κλπ (living lab), και της Aristoil Family από όλες τις χώρες, θα έχουν προτεραιότητα στην οργάνωση της Διοίκησης του συνεργατικού σχηματισμού, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, προώθηση και εκπροσώπηση σε εμπορικές δραστηριότητες.
Υπογράφοντας αυτό το πρωτόκολλο συμμετοχής, εκφράζετε την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού Aristoil για την παραγωγή ελαιόλαδου, όπως ορίζεται από τις αρχές που περιλαμβάνονται στο οδηγό παραγωγού (παραδοτέο 2.4.8 - https://aristoil.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/important-tools-and-guidelines-for-producers-and-olive-oil-sector-key-players/) και το όραμα που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.